Aleph Bokförlag

*

aleph-logga1-transp

Aleph lever med god hälsa! Åren 2000–2007 utgav Aleph Bokförlag sammanlagt 16 böcker och nära 30 nummer av tidskriften Minotauren. Förlaget hade blygsamma upplagor på upp till 1000 ex men lyckades få ett unikt genomslag i media. Utgivningen recenserades och uppmärksammades i våra största tidningar och tidskrifter — och Svenska Dagbladet presenterade förlaget på en helsida. DN Kultur listade Aleph som ett av de intressantaste småförlagen i Sverige 2005.

Alephs verksamhet återupptogs 2013 med nytryck av äldre böcker. Sedan 2016 kom utgivningen igång på allvar. Böckerna nedan finns att beställa av förlaget eller hos nätbokhandlare, samt i alla svenska bokaffärer.
.

KONTRAST MAGASIN


Aleph utger också Kontrast Magasin sedan 2020 — en tidskrift för fantastik, thriller och vetenskapshistoria i kontrastrik blandning. Den utges på papper, men första numret kan laddas hem gratis som pdf här (3 MB). Kontrast Magasin utkommer fyra gånger per år i mars, juni, september och december.

.

TIMAIOS PRESS


Alephs dotterförlag är Timaios Press, ett idéhistoriskt och skönlitterärt förlag med utgivning på engelska. Timaios har hittills utgett böcker av bl.a. S.T. Joshi, Bertil Falk, G.K. Chesterton och Robert M. Price. 1 februari 2021 utgavs Cutting Point: Solving the Jack the Ripper and the Thames Torso Murders av Christer Holmgren, vars forskning redan väckt stort intresse i Storbritanniens press och media, inte minst som underlag för en dokumentär hos Channel 5, The Missing Evidence: Jack the Ripper.
.

NYTT


”Sveriges meste författare” Kjell E. Genberg visar vingbredden som fantastikförfattare i samlingen Hämnaren från Tellus. En ny upplaga av Mörkrets makter — den märkliga svenska Dracula-versionen från 1899 av Bram Stoker och A–e — utges med Emil Åbergs originalillustrationer och en nyskriven introduktion. Och Alephs deckarbibliotek under Per Olaisens redaktörskap utger G.K. Chestertons samlade Fader Brown-deckare. Allt detta, samt mer än så.

Under 2021 utgavs bland annat:
Bertil Falks 500-sidiga ”motsvariggörande” av James Joyces Finnegans Wake, på svenska Finnegans likvaka. Boken har fått mycket stor uppmärksamhet och användes som julklappstips i SVT:s litteraturprogram Babel.
M.P. Shiels Prins Zaleski. Gotiska och dekadenta pusseldeckare.
Kristian Sjöbloms Apato & Andra berättelser.

Några frågor? Skriv till <info@alephbok.com>.
.

NYTT & NYTRYCK


Chesterton Cover  Kontrast Magasin nr 1-2/2022  Genberg Cover  Finnegan Cover  Zaleski Cover  Kontrast Magasin nr 2/2021  Apato Cover  Kontrast Magasin nr 1/2021  faktasin3cvr  Kontrast Magasin nr 2/2020  mouthful_cvr  faktasin2cvr  kontrast1-2020cvr  faktasin1cvr  kosmofobi_cvr  necro_i_sv_cvr  hinondeshus_cvr  demonus_cvr  dodens_lustgard_cvr  falu_gruva_cvr  bandalore_cvr  tva_fantasistycken_cvr  studier_i_svart_cvr  morkrets_makter_cvr  fantasins_urskogar_cvr2  mord_och_andevasen_cvr  paslagettretton_cvr  nattensparadis  aftonlampan_cvr  skymningstankar_cvr  Hodgson_rosten_cvr  gront_te_cvr  ber_i_svart_cvr  frammande_folk-cvr  syner_i_natten_1_cover  Kadath_cover  likkistforsaljaren_cvr