Aleph Bokförlag

*

aleph-logga1-transp

Aleph finns igen! Åren 2000–2007 utgav Aleph Bokförlag sammanlagt 16 böcker och nära 30 nummer av tidskriften Minotauren. Förlaget hade blygsamma upplagor på upp till 1000 ex men lyckades få ett unikt genomslag i media. Utgivningen recenserades och uppmärksammades i våra största tidningar och tidskrifter — och Svenska Dagbladet presenterade förlaget på en helsida. DN Kultur listade Aleph som ett av de intressantaste småförlagen i Sverige 2005.

Alephs verksamhet återupptogs 2013 med nytryck av äldre böcker. Sedan 2016 har utgivningen kommit igång på allvar. Böckerna nedan finns att beställa av förlaget eller hos nätbokhandlare, samt i alla svenska bokaffärer.
.

KONTRAST MAGASIN


Aleph utger också Kontrast Magasin sedan 2020 — en tidskrift för fantastik, thriller och vetenskapshistoria i kontrastrik blandning. Den utges på papper, men första numret kan laddas hem gratis som pdf här (3 MB). Kontrast Magasin utkommer fyra gånger per år i mars, juni, september och december.

.

TIMAIOS PRESS


Alephs dotterförlag är Timaios Press, ett idéhistoriskt och skönlitterärt förlag med utgivning på engelska. Timaios har hittills utgett böcker av bl.a. S.T. Joshi, Bertil Falk, G.K. Chesterton och Robert M. Price. 1 februari 2021 utges Cutting Point: Solving the Jack the Ripper and the Thames Torso Murders av Christer Holmgren, vars forskning redan väckt stort intresse i Storbritanniens press och media, inte minst som underlag för en dokumentär hos Channel 5, The Missing Evidence: Jack the Ripper.
.

NYTT


Bertil Falk återkom även i år med ett nytt livsverk: hans 500-sidiga ”motsvariggörande” av James Joyces Finnegans Wake, på svenska Finnegans likvaka — mer kult än så kan ”finlitteratur” inte bli. Kristian Sjöbloms Apato & Andra berättelser är en infallsrik och halsbrytande samling groteska berättelser inspirerade av Jorge Luis Borges, grekisk mytologi, Gustav Meyrink och E.T.A. Hoffmann. Nya böcker listas här tillsammans med all äldre utgivning.

Under 2020 utgavs sex böcker:
Bertil Falks tre band Faktasin om svensk science fiction. En radiointervju med Falk om hans banbrytande verk kan avlyssnas här.
H.P. Lovecrafts Kosmofobi, mästarens samlade skräck- och fantasydikter i svensk tolkning.
Rickard Berghorns Necronomicon i Sverige.
Aurora Ljungstedts Hin Ondes hus.

Tämligen ny är också en unik version av Bram Stokers Dracula, Mörkrets makter, som publicerades i Sverige 1899–1900, en tegelstensroman nästan dubbelt så lång som originalet. Den översattes senare i drastiskt förkortad version till isländska som Makt myrkranna. DN Kultur uppmärksammade Alephs utgåva på ett heluppslag 14/1 2018.

Några frågor? Skriv till <info@alephbok.com>.
.

NYTT & NYTRYCK


Zaleski Cover  Zaleski Cover  Kontrast Magasin nr 2/2021  Apato Cover  Kontrast Magasin nr 1/2021  faktasin3cvr  Kontrast Magasin nr 2/2020  mouthful_cvr  faktasin2cvr  kontrast1-2020cvr  faktasin1cvr  kosmofobi_cvr  necro_i_sv_cvr  hinondeshus_cvr  demonus_cvr  dodens_lustgard_cvr  falu_gruva_cvr  bandalore_cvr  tva_fantasistycken_cvr  studier_i_svart_cvr  morkrets_makter_cvr  fantasins_urskogar_cvr2  mord_och_andevasen_cvr  paslagettretton_cvr  nattensparadis  aftonlampan_cvr  skymningstankar_cvr  Hodgson_rosten_cvr  gront_te_cvr  ber_i_svart_cvr  frammande_folk-cvr  syner_i_natten_1_cover  Kadath_cover  likkistforsaljaren_cvr